Lidmaatschapsinformatie Avanti

Aangaan van het lidmaatschap

Door het aangaan van een lidmaatschap van Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens en/of die van je kind (jonger dan 18 jaar) in lijn met de privacyverklaring van Avanti.

Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam;
 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Voor welke les je hebt ingeschreven (dag, tijdstip en zaal);
 • Handtekening;
 • Toestemming voor gebruik beeldmateriaal;
 • De ingangsdatum van het aangaan van het lidmaatschap;
 • IBAN en toestemming voor automatische incasso wordt geregistreerd.

N.B.: Wanneer het een lidmaatschap van een kind jonger dan 18 jaar betreft dan diende de ouder/voogd te tekenen.

Ook dien je je logischerwijs aan de gedragsregels van het preventiebeleid Veilig Sporten te houden. Op deze manier willen wij zorg dragen voor een veilig sportklimaat voor iedereen.

Gebruik van foto’s en video/film

Wij vragen u bij het aangaan van het lidmaatschap om toestemming voor het gebruik van foto’s en video/film. Het betreft: het gebruik van foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten, wedstrijden en bij bezoek aan onze accommodaties voor publicatie op onze website, in (lokale) krant(en) en/of website van lokale krant(en) en op social media zoals Facebook, Instagram en Youtube van/over Avanti.

Wanneer u hier geen toestemming toe verleent, kan het voorkomen dat de foto van uw kind/uzelf in de krant of op Facebook niet afgebeeld kan worden of onherkenbaar in beeld wordt gebracht (bijvoorbeeld bij het behalen van een podiumprijs of deelname aan een wedstrijd of evenement).

KNGU-lidmaatschap, bondscontributie en AllUnited

Een lid van Avanti wordt automatisch ook lid van de bond KNGU. Eenmaal per maand bent u K.N.G.U. Bondscontributie verschuldigd. De aanmelding bij de bond en afdracht van de bondscontributie aan de KNGU wordt door de vereniging verzorgd. Uw gegevens worden hiertoe verwerkt in het registratiesysteem AllUnited.

Lidmaatschapscontributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld bij de Algemene Ledenvergadering. De kosten staan weergegeven in het huidige contributieoverzicht.

De contributie dient voor het begin van ieder half jaar te worden voldaan. Ieder nieuw lid ontvangt een contributiekaart toegestuurd, waarop de betalingen kunnen worden bijgehouden. Deze contributiekaart wordt door de ledenadministratie verstrekt na ontvangst van het inschrijfformulier.

Contributie dient te worden overgemaakt op:
IBAN NL19 INGB 0001 4725 26 t.n.v. Avanti Voorschoten

N.B.: Indien je bij de inschrijving een machtiging voor automatische incasso hebt verleend, dan wordt hier voorlopig nog niets mee gedaan. Je maakt de contributie zoals beschreven zelf over. GV Avanti wenst hier in de toekomst gebruik van te gaan maken. Indien dit het geval is, dan informeren wij jou hierover.

Heb je vragen over de inschrijving of contributie? Neem dan contact op met de ledenadministratie:

Papelaan 106
2252 EM Voorschoten
Telefoon: 071-561 2615

Beëindiging lidmaatschap

De contributie is verschuldigd tot en met het half jaar, waarin het lidmaatschap is opgezegd. Het lidmaatschap wordt beëindigd door een schriftelijke mededeling aan de ledenadministratie (per e-mail of per post). Je ontvangt een bevestiging van de uitschrijving.

Lesrooster & vakanties

In het lesrooster is te zien welke lessen er worden gegeven en op welke locatie. Wanneer de vakanties zijn en of er wel of geen les wordt gegeven staat in de kalender. Hier staat ook wanneer het seizoen start en eindigt. Ook kunt u hier wedstrijden, speldagen en activiteiten vinden.

Communicatie

Communicatie vindt plaats door de leiding in de les, per e-mail, door nieuwsberichten op de website, social media en briefjes die worden verstrekt in de les. Ook wordt er een aantal keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail verzonden. Het betreft dan informatie over bijvoorbeeld de vereniging, wedstrijden/shows of activiteiten. Door het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst gaat u akkoord met het ontvangen van deze mailingen.

Veel groepen maken gebruik van informele app-groepen voor directe communicatie met de leiding en het team onderling. Avanti is niet verantwoordelijk voor wat er in deze app-groepen wordt gezegd of geplaatst. In de App-groepen met de ouders van leden en de app-groepen met de leden zit minimaal 1 leiding. Het is bedoeld voor een snelle afstemming van kleding, wijzigingen m.b.t. lessen, afspraken en wedstrijden. Het is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid om hieraan deel te nemen.

Ook is er in het tweede deel van 2021 een ClubApp van AllUnited beschikbaar. Hierin kunt je jouw gegevens inzien en wijzigen.

Kleding

Tijdens de lessen word je verzocht om gemakkelijke sportkleding te dragen.

Voor turnen kan dit bijvoorbeeld een turnpakje met eventueel een broekje/legging zijn. Er is een verenigingsturnpak dat je kunt aanschaffen als je dat wilt. Hiervoor kan navraag worden gedaan bij de leiding.

Voor dansen is dit vaak T-shirt/trui of pakje en een legging. Voor de selectiegroepen van de dansafdeling dient speciale danskleding te worden aangeschaft. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, ontvang je informatie hierover van de leiding.

Tijdens teamwedstrijden is het verplicht om allemaal dezelfde kleding te dragen. Bij de dansafdeling wordt voor iedere groep gebruikgemaakt van aparte danskleding.

Op wedstrijden dragen de leden een roze Avanti vest. Dit vest blijft in beheer van de vereniging en wordt vlak voor de wedstrijden uitgereikt aan de deelnemers van die wedstrijd. Na de wedstrijd wordt het vest weer ingeleverd bij de vereniging. Het is niet mogelijk om het vest te bestellen of in eigen beheer te houden.

Selectiegroepen dans

Deelname aan de selectiegroepen is op basis van uitnodiging. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen bespreekt de leiding wie er uit de reguliere lesuren in aanmerking komt om in de selectiegroepen te dansen. Indien je hiervoor geselecteerd wordt, dan word je hierover geïnformeerd per e-mail.

Indien dit het geval is, dan wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig bent bij de lessen. Ook dien je speciale danskleding aan te schaffen voor de wedstrijden. Dit wordt geregeld door de leiding van de desbetreffende les. Vaak betreft het een danspakje, legging/broekje en zogeheten ‘teentjes’ of schoenen. De selectielessen zijn extra lessen (naast de reguliere les) waarvoor ook contributie dient te worden betaald.

Vrijwilligers

Avanti bestaat dankzij de hulp van vrijwilligers. Zowel het bestuur als de leiding bestaat uit vrijwilligers. Ook zijn er veel vrijwilligers die hun steentje bijdragen bij activiteiten zoals de jaarlijkse Sinterklaasviering, Avanti ’s Got talent of paaseieren zoeken.

We kunnen altijd extra hulp gebruiken! Mocht u geïnteresseerd zijn om ons hierbij te helpen dan kunt u contact opnemen met de leiding van het lesuur, bestuursleden of via info@avantivoorschoten.nl.