Contributie

Betaling

De contributie dient voor het begin van elk half jaar te worden voldaan. Ieder nieuw lid ontvangt een contributiekaart, waarop de betalingen kunnen worden bijgehouden. Deze contributiekaart wordt door de ledenadministratie verstrekt, na ontvangst van het inschrijfformulier.

Contributie dient overgemaakt te worden op:
IBAN NL77 RABO 0199 5172 90 t.n.v. Avanti Voorschoten

LET OP: DIT IS EEN GEWIJZIGD REKENINGNUMMER  sinds 8 december 2022!

De contributie is verschuldigd tot en met het half jaar, waarin het lidmaatschap is opgezegd. Klik hier voor beëindiging lidmaatschap.

Contributies per 1 januari 2023

Contributies 2023 per half jaar (vastgesteld ALV december 2022)

Leden t/m 17 jaar € 82,-
Leden vanaf 18 jaar € 94,-
Trimgroep (buiten) € 50,-
Extra les t/m 17 jaar € 52,-
Extra les vanaf 18 jaar € 56,-
Jazz (1x 14 dagen) € 45,-
Inschrijfgeld € 10,-
Donaties per jaar (in januari) € 28,-

Stichting Leergeld

Eén op de negen kinderen in Nederland heeft te maken met armoede. En omdat armoede gemakkelijk tot uitsluiting leidt, hebben kinderen die opgroeien in armoede het later vaak moeilijk zich een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. Stichting Leergeld wil ervoor zorgen dat ook deze kinderen kunnen meedoen. Het motto van Stichting Leergeld luidt: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Regelingen voor contributie

Als uw besteedbaar inkomen laag is, u de contributie en/of sportkleding niet meer kunt betalen en u woonachtig bent in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest, kan Stichting Leergeld Voorschoten of Stichting Leergeld Leiden en Omstreken u misschien helpen. Als u zich aanmeldt krijgt u een vaste contactpersoon, die met u bespreekt wat nodig is voor uw kind(eren) en dit verder oppakt.

Aanmelden kan via de website: Stichting Leergeld Voorschoten of Stichting Leergeld Leiden en Omstreken