Contributie

Betaling

De contributie dient voor het begin van elk half jaar te worden voldaan. Per 1 januari 2024 zijn wij overgestapt naar het automatisch incasseren van de contributie. In januari en juli  krijgen alle leden een aankondiging en een factuur met een bedrag dat aan het einde van die maanden van hun bankrekening wordt afgeschreven. In januari is dit de contributie voor de periode januari t/m juni; in juli betreft dit de periode juli t/m december. Je betaalt dus vooruit. Om automatisch te kunnen incasseren, geef je als nieuw lid je rekeningnummer op op het inschrijfformulier.  Ben je al lid, dan heb je op 18 december 2023 een brief ontvangen met de nieuwe werkwijze.

Wil je niet dat we de contributie incasseren? Je ontvangt per email een factuur met een Ideal-betaallink waarmee je eenvoudig kunt betalen.

De contributie is verschuldigd tot en met het half jaar, waarin het lidmaatschap is opgezegd. Klik hier voor beëindiging lidmaatschap.

Contributies per 1 januari 2024

Contributies 2024 per half jaar (vastgesteld ALV november 2023; de contributies zijn ongewijzigd)

Leden t/m 17 jaar € 82,-
Leden vanaf 18 jaar € 94,-
Trimgroep (buiten) € 50,-
Extra les t/m 17 jaar € 52,-
Extra les vanaf 18 jaar € 56,-
Jazz (1x 14 dagen) € 45,-
Inschrijfgeld € 10,-
Donaties per jaar (in januari) € 28,-

Stichting Leergeld

Eén op de negen kinderen in Nederland heeft te maken met armoede. En omdat armoede gemakkelijk tot uitsluiting leidt, hebben kinderen die opgroeien in armoede het later vaak moeilijk zich een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. Stichting Leergeld wil ervoor zorgen dat ook deze kinderen kunnen meedoen. Het motto van Stichting Leergeld luidt: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Regelingen voor contributie

Als uw besteedbaar inkomen laag is, u de contributie en/of sportkleding niet meer kunt betalen en u woonachtig bent in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest, kan Stichting Leergeld Voorschoten of Stichting Leergeld Leiden en Omstreken u misschien helpen. Als u zich aanmeldt krijgt u een vaste contactpersoon, die met u bespreekt wat nodig is voor uw kind(eren) en dit verder oppakt.

Aanmelden kan via de website: Stichting Leergeld Voorschoten of Stichting Leergeld Leiden en Omstreken