Contributie

Betaling

De contributie dient voor het begin van elk half jaar te worden voldaan. Ieder nieuw lid ontvangt een contributiekaart, waarop de betalingen kunnen worden bijgehouden. Deze contributiekaart wordt door de ledenadministratie verstrekt, na ontvangst van het inschrijfformulier.

Contributie dient overgemaakt te worden op:
IBAN NL19 INGB 0001 4725 26 t.n.v. Avanti Voorschoten

De contributie is verschuldigd tot en met het half jaar, waarin het lidmaatschap is opgezegd. Het lidmaatschap wordt beëindigd door een schriftelijke mededeling aan de ledenadministratie. Heb je vragen over de inschrijving, uitschrijving of contributie?

Neem dan contact op met:
Gymnastiekvereniging Avanti
t.a.v. ledenadministratie

Papelaan 106
2252 EM Voorschoten
Telefoon: 071-561 2615

Contributies per 1 januari 2022

Contributies 2022 per half jaar (vastgesteld ALV december 2021)

Leden t/m 17 jaar € 80,-
Leden vanaf 18 jaar € 92,-
Trimgroep (buiten) € 48,-
Extra les t/m 17 jaar € 50,-
Extra les vanaf 18 jaar € 54,-
Jazz (1x 14 dagen) € 33,-
Inschrijfgeld € 10,-
Donaties per jaar (in januari) € 28,-