Preventiebeleid Veilig Sporten

 

Dit preventiebeleid Veilig Sporten is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Avanti op 12-03-2020.

Om binnen Avanti Voorschoten veilig te kunnen sporten, coachen en besturen is dit preventiebeleid Veilig Sporten opgesteld. Dit beleid geldt voor elke sporter, vrijwilliger, leiding en bestuurslid binnen Avanti Voorschoten. Op deze manier willen wij zorg dragen voor een veilig sportklimaat voor iedereen.

Gedragsregels

Bij Avanti Voorschoten bestaat de leiding en het bestuur enkel uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken met veel plezier samen met de sporters. Onder de sporters bevinden zich kwetsbare mensen (zoals kinderen en ouderen). Het is als vereniging belangrijk om een veilige en plezierige sfeer voor iedereen binnen de vereniging te creëren. Hierin dragen zowel de sporters als de ouders van de sporters bij aan het plezier dat de kinderen ervaren tijdens het sporten.
Naast het bestuur en de leiding zorgen ook juryleden ervoor dat het sporten leuk blijft en dat wedstrijden sportief verlopen. Helaas leiden ook in de sport beslissingen weleens tot kritiek of soms zelfs tot agressie. Daarom is het als vereniging belangrijk om gedragsregels te hebben. Zowel voor (on)sportief gedrag als grensoverschrijdend gedrag. Deze gedragsregels gelden zowel voor de sporters als de vrijwilligers.

Het NOC*NSF heeft hiertoe samen met de sportbonden gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie tussen de sporter en de leiding te verkleinen. Daarnaast worden deze gedragsregels gebruikt als toetssteen voor het gedrag van leiding en sporters in concrete situaties.
Alle sportbonden, waaronder de KNGU, zijn aangesloten bij NOC*NSF en hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. De KNGU heeft de gedragsregels opgenomen in hun Huishoudelijk Reglement (hoofdstuk 7). Avanti Voorschoten is aangesloten bij de KNGU en heeft deze gedragsregels overgenomen.

Alle sporters, leiding en bestuursleden zijn lid van de bond (KNGU) en vallen daarmee onder de gedragsregels en het tuchtrecht van de bond. Wanneer leiding een licentie(verlenging) bij de bond aanvragen moeten zij verklaren dat zij zich aan deze gedragsregels houden.
De leiding en bestuursleden van Avanti Voorschoten zijn op de hoogte gebracht van deze gedragsregels. Nieuwe leiding en bestuursleden zullen bij aanvang van hun werkzaamheden over de gedragsregels worden geïnformeerd.

Voor de gedragscode voor sporters zie: https://centrumveiligesport.nl/gedragscodes-voor-sporters

Voor de gedragscode voor de leiding zie: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

Voor de gedragscode voor bestuursleden zie: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters

Aannamebeleid

Avanti Voorschoten heeft vanaf 2020 een aannamebeleid voor vrijwilligers, leiding en bestuursleden. Dit is om ervoor te zorgen dat mensen met verkeerde bedoelingen niet makkelijk in contact kunnen komen met kwetsbaren zoals minderjarigen. Vaak maken deze personen gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers worden de volgende stappen doorlopen:

  • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden;
  • Eventuele referenties worden gecheckt. In dat geval wordt er contact opgenomen met de club waar de vrijwilliger vandaan komt;
  • Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit wordt voor alle vrijwilligers elke 3-5 jaar herhaalt;
  • De vrijwilliger wordt lid gemaakt van de bond (KNGU). Daarmee valt de begeleider/bestuurder onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte;
  • De vrijwilligers worden bekend gemaakt met de gedragsregels.

Contact, informatie en advies

In geval van ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag of een vraag hierover kunt u contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op de website. Het bestuur kan onder andere het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen nemen.
Ook is voor iedereen binnen de vereniging mogelijk om vragen te stellen en advies te verkrijgen bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNGU en/of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
Op deze manier hopen wij samen zorg te dragen voor een gezond en veilig sportklimaat binnen Avanti.