Privacy

Bescherming persoonsgegevens

Met deze privacyverklaring willen we je informeren hoe we je persoonsgegevens of die van je kind bij Avanti Voorschoten verwerken. In het kort houdt dit het volgende in:

Door het aangaan van een lidmaatschap bij Avanti Voorschoten geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens en/of die van je kind (jonger dan 18 jaar) in lijn met deze Privacyverklaring. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing op vrijwilligers en bestuursleden die werkzaam zijn voor Avanti Voorschoten.

Om je privacy of die van je kind te beschermen houdt Avanti zich aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens. Avanti verwerkt deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur via bestuur@avantivoorschoten.nl. 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waar deze voor geregistreerd worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Wanneer wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd.

Onze computersystemen zijn beveiligd op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen een datalek voordoen dan ondernemen wij direct de noodzakelijke stappen.

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Verwerking van Cookies op de website www.avantivoorschoten.nl

Bij gebruik van onze website kunnen wij gegevens verzamelen via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op je (elektronische) apparaat worden geplaatst om informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. Deze worden vanuit WordPress verzamelt door Google Analytics en zijn anoniem. We registreren jouw interactie met onze online platforms om eventueel onze content en lesaanbod te kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

Wilt u meer weten? Dan kun je contact opnemen met het bestuur van Avanti bereikbaar via bestuur@avantivoorschoten.nl.