Op donderdag 13 december 2018 houdt Avanti om 20.30 uur haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het clubhuis van Avanti aan de Raadhuislaan 45.

Voor onze voorzitter Joop Mooij is dit de laatste algemene ledenvergadering. Na 24 jaar stopt Joop als voorzitter. Wij danken Joop voor zijn inzet in deze periode. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe voorzitter, tot die tijd zullen de taken door de andere bestuursleden worden waargenomen. Op 4 januari zullen we op de nieuwjaarsborrel officieel afscheid nemen van Joop.

Vrijdag 4 januari 2019 nieuwjaarsbijeenkomst en afscheid voorzitter Joop Mooij, van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Agenda ALV

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen vorige ALV 14 december 2017
  3. Jaarverslagen verenigingsjaar 2017-2018
  4. Bestuurssamenstelling: aftredend voorzitter Joop Mooij, niet herkiesbaar
  5. Begroting seizoen 2018-2019 en contributieverhoging
  6. Rondvraag

U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor napraten onder het genot van een drankje.

Het is de laatste vergadering in het clubhuis aan de Raadhuislaan 45. Deze verenigingsruimte verlaten we nu definitief na ruim 34 jaar. Alle bijeenkomsten en vergaderingen zullen vanaf 2019 in de verenigingsruimten bij De Voorsprong aan de Oude Adegeesterlaan 3 plaatsvinden.

Documenten

Notulen ALV 14-12-2017

Jaarverslag verenigingsjaar Avanti 2017-2018

het financiƫle verslag ontvangt u op de vergadering