Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Graag nodigen we je uit voor onze Algemene Ledenvergadering op 8 december 2022 om 20.30 uur in het clubhuis van De Voorsprong, Oude Adegeesterlaan 3 te Voorschoten. Iedereen is van harte welkom, maar als je interesse hebt in een bestuursfunctie is dit dé kans om kennis te maken met het bestuur en werkwijze van de vereniging. Zoals we eerder hebben laten weten kunnen we nog wel wat hulp gebruiken!

Programma Algemene Ledenvergadering
Wij gaan je deze avond meenemen in ons gevoerde beleid van afgelopen seizoen 2021/2022 en geven jullie een idee van de plannen voor het seizoen 2022/2023. Geen saaie avond met alleen maar cijfers, maar we vertellen ook over de leuke activiteiten die we allemaal hebben gedaan.

Een belangrijk onderdeel dit jaar in deze Algemene Ledenvergadering is het goedkeuren door jullie als leden (vanaf 18 jaar en ouder) en ouders van jeugdleden van de gewijzigde concept statuten in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Er zijn nieuwe regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid die we als bestuur verwerkt hebben in nieuwe statuten. Er ligt een belangrijke taak bij jullie om hierover te stemmen!

In deze vergadering stellen we verder twee nieuwe bestuursleden voor en nemen we helaas afscheid van twee bestuursleden die al tientallen jaren ontzettend veel voor de vereniging hebben gedaan: Agnes (ledenadministratie) en Henriëtte (secretaris). Wij willen hen graag in het zonnetje zetten. Het zou natuurlijk leuk zijn als jullie hierbij kunnen zijn!

Waar vind je de vergaderstukken?

Iedereen heeft een mail ontvangen met een link naar de vergaderstukken.

Ben je erbij op 8 december?
Meld je ajb even aan via info@avantivoorschoten.nl. We zien je graag op 8 december!