Beste (ouders, verzorgers van) leden,

Graag willen we u/je informeren over de besluiten van het bestuur van Avanti omtrent de huidige coronacrisis. Wij volgen de richtlijnen op van het RIVM en van de KNGU. Na iedere persconferentie besluiten we welke gevolgen dit heeft voor Avanti. Vanuit de overheid is besloten om de maatregelen te verlengen en niemand weet tot hoelang deze duren. We begrijpen dat dit best wat vragen oproept. Ook wat betreft de lessen en contributie.

Lessen
Er zijn op dit moment geen reguliere lessen, in ieder geval tot en met 20 mei. De KNGU heeft ook alle wedstrijden van dit seizoen afgelast.

Contributie
Bij Avanti vindt de betaling van de contributie halfjaarlijks plaats. U/jij hebt hiervoor aan het begin van het seizoen een contributiekaart ontvangen. Aangezien de duur van deze crisis nog niet bekend is brengen wij eerst de kosten in kaart, die dit voor onze vereniging met zich mee brengt.  Dit is van belang om de continuïteit van Avanti te waarborgen. In juni bekijken we of we de leden voor de tweede helft van het jaar enigszins voor de gemiste lessen kunnen compenseren in de contributie. Tot die tijd wordt er op de gebruikelijke wijze door de ledenadministratie gehandeld. Het doel daarvan is om de lopende kosten te kunnen blijven betalen. We begrijpen dat deze crisis geen leuke beslissingen met zich meebrengt. Het uitgangspunt is dat we gezamenlijk de lasten delen zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Alternatieve beweging
Inmiddels zijn er voor de dansgroepen filmpjes gemaakt door de leiding. De links zijn per e-mail en in de app-groepen verspreid onder de leden. Ook zijn er wat Zoom-lessen georganiseerd voor de oudere groepen. We zijn blij om toch met jullie verbonden te blijven op deze manier en dat iedereen in beweging blijft. Ook biedt het een leuke afleiding in deze tijd.

Voor de turngroepen wordt hier nog over nagedacht. Tips en ideeën zijn van harte welkom.

Deze situatie treft ons allemaal. We hopen op uw/jullie begrip. Houd de website www.avantivoorschoten.nl daarom goed in de gaten voor nieuwe informatie.

Wij kunnen niet wachten totdat we weer kunnen beginnen, maar voor nu dansen we veilig in de tuin en staan we op onze handen in de woonkamer. Hopelijk tot snel.

Het bestuur van gymnastiekvereniging Avanti

Oude Adegeestlaan 3
2252 KZ Voorschoten
Email: info@avantivoorschoten.nl
Website: www.avantivoorschoten.nl