Op vrijdag 4 januari 2019 was er de nieuwjaarsreceptie van Avanti tussen 17.00-19.00 uur in de verenigingsruimte van Avanti. Na de nieuwjaarswensen en een hapje en drankje werd er afscheid genomen van onze voorzitter Joop Mooij. Joop heeft deze functie vervult in de periode 1994-2018, dus meer als 24 jaar. Wij zijn hem hiervoor zeer dankbaar. Als kado kreeg hij van Hans een voorzittershamer met opdruk. Voor zijn vrouw Greet waren er bloemen, maar helaas was zij deze avond verhinderd. Ook bedankte Jolanda namens de jazzafdeling Joop met een kado. Zelf droeg Joop zijn voorzittershamer over aan de vereniging. De functie van voorzitter staat nu open, er wordt gezocht naar een opvolger.

De oude verenigingsruimte van Avanti aan de Raadhuislaan (bij voormalige Vlietzaal) is per 31 december 2018 definitief afgestoten. Vanaf 2019 moment zullen alle activiteiten plaatsvinden in de verenigingsruimten bij De Voorsprong.