Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Jan van Gent, oud voorzitter en erelid  van gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten.

Jan heeft zich vele jaren actief ingezet voor onze vereniging en de sport in Voorschoten. Hij was bestuurder, organisator van  en deelnemer aan vele sportactiviteiten. Wij herinneren ons zijn betrokkenheid bij de turnsport, het Avanti toerteam, oprichting van de Vlietloop en de recreatiesport in breedste zin en zeker ook zijn handige handen.

Wij wensen zijn vrouw Greet, kinderen en kleinkinderen  veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur, leiding en medewerkers van gymnastiekvereniging Avanti