Zaterdag 16 december 2017 startte de Gymnastiekvereniging Avanti weer met het puntenturnen. Dit evenement wordt om het half jaar gehouden. Puntenturnen houdt in dat de turners/turnsters een lijst met onderdelen krijgen waaruit zij verschillende onderdelen kunnen kiezen. Zoals op brug kunnen de turners/turnsters kiezen uit de onderdelen losom, halve reus, kip en ondersprongen. Bij de mat zoals radslag, arabier enzovoorts. Op de grote trampoline kunnen ze kiezen uit salto voorover, salto achter, barani, flick flack enz. Deze onderdelen worden beoordeeld door de leiding. Zodra het onderdeel goed wordt uitgevoerd krijgen ze een punt en kunnen verder met het volgende onderdeel. Het behaalde aantal punten wordt iedere keer vastgelegd. Zodra er voldoende punten zijn behaald (totaal 50, 100, 150, 200 enzovoorts) punten, verdienen de turners/turnsters een standaardje. Dit wordt bij gehouden op een puntenkaartje.
De kleuters startte met hun puntenturnen. Vele ouders (die meegekomen waren) zagen hun kind/kinderen flink oefenen om de punten te behalen. Bij het eind werden de puntenkaartje opgemaakt en uitgedeeld met het aantal behaalde punten er op. Daarna was het de beurt aan de kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Ook hier waren vele ouders meegekomen om hun kind/kinderen te zien turnen. Aan het eind kregen deze kinderen ook een puntenkaartje met het aantal behaalde punten. Ook werden hier wat standaardjes uitgedeeld omdat de 50 en 100 punten waren gehaald. Daarna gingen de oudste kinderen hun puntenturnen beginnen deze zijn tussen de 8 en 16 jaar. Hier was een felle strijd om zoveel mogelijk punten te behalen. Ook hier keken vele ouders naar hun prestatie van hun kind/kinderen. Bij het eind van het uur werden vele standaardjes uitgedeeld. Iedere kreeg een puntenkaartje met hun punten er op. Iedereen kon tevreden huiswaarts keren. Het was voor Avanti een geslaagde ochtend.
Als u meer wil weten over het puntenturnen bent u welkom op de lessen.

Aanstaande maandag, dinsdag en donderdag wordt op de lesuren ook puntenturnen gedaan. Wilt u komen kijken dan bent u van harte welkom.
In de kerstvakantie is er een turninstuif. Iedereen is welkom. Entree € 2,00. Aansluitend is er voor de kinderen een bingo en voor de ouderen een Oudejaarsborrel als afsluiting van het jaar 2017. Dit allen vindt plaats in de gym/turnzaal aan de Oude Adegeesterlaan. Informatie hierover op de lessen.
Het bestuur en de leiding van de gymnastiekvereniging Avanti wenst iedereen fijne feestdagen..